Umowa dożywocia: kiedy można sprzedać mieszkanie?

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, w jakim momencie można sprzedać mieszkanie będące przedmiotem umowy dożywocia? A może właśnie zmagacie się z taką sytuacją w praktyce, próbując rozwikłać tę kwestię w obliczu skomplikowanych przepisów prawa oraz interesów uczestników takiej umowy? Jeżeli choć jedno z powyższych pytań dotyczy Was i chcielibyście poznać odpowiedzi na nie, to gorąco zachęcam wszystkich do przeczytania niniejszego artykułu, abyście mogli dowiedzieć się, w jakich okolicznościach można pozbyć się praw do mieszkania związanych z umową dożywocia. Mamy nadzieję, że przedstawione tutaj informacje przyczynią się do rozwiania wielu wątpliwości związanych z tą trudną i kompleksową tematyką oraz posłużą jako przewodnik dla wszystkich poszukujących porady prawnej w tej kwestii.

Szybka sprzedaż nieruchomości? Skontaktuj się z nami: Napisz na: nieruchomosci@solidex.com.pl lub zadzwoń: +48 725 907 000

Czym jest umowa dożywocia i jakie są jej podstawy prawne

Umowa dożywocia to szczególny rodzaj umowy regulowany przez przepisy Kodeksu cywilnego. Jak wynika z art. 911 Kodeksu cywilnego, umowa dożywocia polega na przeniesieniu przez jedną stronę (dożywotnik) na drugą stronę (alimentariusz) własności nieruchomości lub innych praw majątkowych (np. mieszkania), a także ewentualnie na zobowiązaniu dożywotnika do płacenia alimentariuszowi renty, przy jednoczesnym zobowiązaniu alimentariusza do utrzymania dożywotnika do jego śmierci.

Umowa dożywocia kiedy można sprzedać mieszkanie – przypadki jakie można rozważyć

Sprzedaż mieszkania będącego przedmiotem umowy dożywocia może nastąpić tylko w określonym czasie i przy spełnieniu pewnych warunków. W poniższych podpunktach przedstawiamy najważniejsze przypadki.

Warunek zgody drugiej strony umowy

Pierwszy i kluczowy krok dla sprzedaży mieszkania objętego umową dożywocia to uzyskanie zgody drugiej strony umowy. Jeśli dożywotnik chce sprzedać majątek, musi uzyskać zgodę alimentariusza, który bierze na siebie obowiązki związane z utrzymaniem dożywotnika. Zgoda ta powinna być udzielona nieodpłatnie i w formie pisemnej – bez zgody obie stron sprzedaż może zostać uznana za nieważną.

Możliwość sprzedaży mieszkania przed zawarciem umowy dożywocia

Umowa dożywocia kiedy można sprzedać mieszkanie – sytuacje związane z niekoniecznością zawarcia umowy dożywocia

W sytuacji, kiedy umowa dożywocia jeszcze nie została zawarta, właściciel mieszkania może naturalnie swobodnie je sprzedać. W takim przypadku warto zastanowić się, czy w ogóle zawieranie umowy dożywocia jest opłacalne, czy też lepiej korzystać z rozwiązania, jakim jest sprzedaż mieszkania i wykorzystanie zebranych środków na utrzymanie, a także rozważyć inne alternatywy, takie jak kredyt hipoteczny, z którego można sfinansować utrzymanie dożywotnika.

Sprzedaż mieszkania po śmierci dożywotnika

Gdy dożywotnik umrze, alimentariusz odzyskuje pełne prawo dysponowania mieszkaniem, a więc może je sprzedać. Nie ma wtedy już konieczności uzyskiwania zgody drugiej strony umowy, a sprzedaż nieruchomości może nastąpić bez żadnych przeszkód.

Ważność umowy dożywocia po upływie określonego czasu

W niektórych przypadkach, umowa dożywocia może zawierać klauzule dotyczące możliwości jej zakończenia po upływie określonego czasu. Wówczas, przed zakończeniem umowy dożywocia, właściciel mieszkania może pozbyć się własności przez sprzedaż.

Wniosek sądowy o zamiarze sprzedaży mieszkania będącego przedmiotem umowy dożywocia

Jeśli umowa dożywocia nie zawiera postanowień dotyczących sprzedaży, ale strony mają odmienną wizję przyszłości mieszkania, odpowiednią opcją może być wystąpienie do sądu z wnioskiem o zgodę na sprzedaż. Sąd może wyrazić zgodę na sprzedaż, jeśli strony uzasadnią swoje stanowisko, przykładowo wskazując na istotne zmiany okoliczności majątkowych albo w przypadku naruszenia przez drugą stronę obowiązków wynikających z umowy dożywocia.

Podsumowując

Umowa dożywocia kiedy można sprzedać mieszkanie to istotne pytanie wiele osób zawierających taką umowę. Przede wszystkim istotne jest uzyskanie zgody drugiej strony umowy, gdyż bez tego sprzedaż jest niemożliwa. Jeżeli jednak taka zgoda nie zostanie wyrażona, warto pomyśleć o skorzystaniu z innych opcji prawnych, takich jak wystąpienie do sądu, korzystanie z postanowień umownych umożliwiających zakończenie umowy po upływie określonego czasu czy też sprzedaż mieszkania po śmierci dożywotnika. W każdym przypadku należy kierować się przepisami prawa oraz indywidualnymi okolicznościami.

Chesz szybko sprzedać nieruchomość? Wypełnij formularz:

  Dane kontaktowe
  Opis nieruchomości

  Zastanów się dobrze – sprzedaż mieszkania w kontekście umowy dożywocia

  Sprzedaż mieszkania będącego przedmiotem umowy dożywocia to niełatwe przedsięwzięcie. Ważne jest zrozumienie kluczowych aspektów takiego działania, zanim przystąpimy do sprzedaży. Pamiętaj, że konieczne jest uzyskanie zgody drugiej strony umowy, czyli alimentariusza. Gdy umowa dożywocia nie obejmuje jeszcze mieszkania, warto zastanowić się nad korzyściami i alternatywami związanymi z jej zawarciem.

  Po śmierci dożywotnika, alimentariusz zyskuje natomiast pełne prawo do sprzedaży nieruchomości. W niektórych przypadkach umowa może też zawierać klauzule pozwalające na jej zakończenie po określonym czasie, co otwiera możliwość sprzedaży. Jeśli jednak strony nie dojdą do porozumienia, z pomocą może przyjść rozstrzygnięcie sądowe.

  Artykuł ten zachęca do refleksji i dokładnego rozważenia swojej sytuacji związanej z umową dożywocia, szczególnie jeśli planujesz sprzedać mieszkanie. Zawsze warto kierować się przepisami prawa i indywidualnymi okolicznościami oraz poznać wszystkie opcje przed podjęciem decyzji o sprzedaży mieszkania będącego przedmiotem umowy dożywocia.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *