Skup gruntów i działek

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą skupu działek i gruntów realizowaną przez grupę Msi Capital Sp. zo.o. Odkupimy od Ciebie każdy rodzaj działki lub gruntu, szybko i bezpiecznie, zamykając transakcję nawet w ciągu 24h.

Jakie działki skupujemy? – Rodzaje działek

W Polsce działki gruntowe dzielimy na różne rodzaje. Te najpopularniejsze to: działki rolne, działki siedliskowe, działki inwestycyjne, działki budowlane, działki rekreacyjne i działki leśne. Ich przeznaczenie jest określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Przez co skup gruntów i działek jest tak różnorodny.

Dokumentem, który określa rodzaj działki jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Określa on również warunki zabudowy takowej działki oraz jej przeznaczenie. Jest uchwalony przez Radę Gminy i stanowi akt prawa miejskiego.

CHCIAŁBYŚ SZYBKO SPRZEDAĆ SWOJĄ DZIAŁKĘ LUB GRUNT?

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Skup działek rolnych

Wedle definicji opisanej w ustawie o podatku rolnym z 15 listopada 1984 r. wynika, że działka rolna to grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytek rolny. Wyjątkiem od tej zasady są grunty zajęte na poczet prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolniczej.

Działki rolne są aktualnie najtańszymi działkami w Polsce, jednak nie na każdej można podejmować inwestycje komercyjne. Jeśli chcemy takową działkę zabudować, musimy uzyskać zgodę na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Niestety jest to bardzo czasochłonne i wymaga często dodatkowych kosztów.

Według Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, działki rolne dzielą się na wszelakie kategorie:

– grunty rolne które zostały zabudowane, oznaczone są symbolem – Br;
– grunty zadrzewione i zakrzewione, zostały oznaczone symbolem – Lzr;
– łąki, które zostały oznaczone są symbolem – Ł;
– pastwiska trwałe, posiadające oznaczenie – Ps;
– grunty orne, oznaczone symbolem – R;
– sady, którym przydzielono symbol– S;
– grunty pod rowami, które oznakowane są symbolem – W;
– grunty pod stawami, które oznaczone są symbolem – Wsr.

Skup działek siedliskowych

Inaczej zabudowy zagrodowe. Właścicielami takich działek są osoby ze statusem rolnika, lub posiadające prawo do wykonywania tego zawodu – są rolnikami indywidualnymi.

Rolnikiem indywidualnym może być osoba fizyczna, będąca właścicielem / użytkownikiem wieczystym / samoistnym posiadaczem / dzierżawcą nieruchomości rolnych. Łączna suma ich powierzchni nie przekracza 300 ha. Dodatkowo, taka osoba musi posiadać kwalifikacje rolnicze i staż co najmniej 5 letni jeśli chodzi o zamieszkanie w gminie, w której położona jest jedna z nieruchomości rolnych.

Na działce siedliskowej możliwa jest budowa domu. Jednak musi być ona zgodna z wytycznymi opisanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan ten określa powierzchnię zabudowy siedliskowej i ta powierzchnia jest tutaj najważniejsza. Jeśli jest ona mniejsza od określonej w MPZP, to trudno będzie uzyskać pozwolenie na takową budowę. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki siedliskowe są podpięte do terenów rolnych. Zostały one oznaczone symbolem ,,RM’’ który oznacza tereny zabudowy zagrodowej.

Skup działek inwestycyjnych

Inaczej działki przemysłowe. Przeznaczone są one na cele inwestycyjno-przemysłowe. Najczęściej znajdują się w lokalizacjach odległych od dużych aglomeracji. Dzieję się tak, ponieważ na działkach inwestycyjnych często powstają fabryki które mogłyby być uciążliwe

Działki te rozdzielamy na kategorie stosowane w ewidencji gruntów i budynków i są nimi:
– tereny przemysłowe, oznaczone symbolem – Ba;
– inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem – Bi;
– zurbanizowane tereny niezabudowane/ trakcie zabudowy, które są oznakowane symbolem – Bp.

Natomiast, tereny techniczno-produkcyjne oznaczamy:
– tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, które są oznakowane symbolem P
– obszary i tereny górnicze, które są oznaczone symbolem – PG

Skup działek budowalnych

Najbardziej popularne i wymagające najmniej formalności. Przeznaczone są na cele budowlane. Jednak aby nazywać działkę ‘’działką budowlaną’’, musi spełniać ona określone ustawowo warunki. Są to przede wszystkim: powierzchnia i kształt. Oczywiście, liczy się również posiadanie dostępu do drogi publicznej i infrastruktura. Przez to wszystko działki budowlane mają największą wartość.

W miejscowym planie są one podzielone na kilka kategorii, zgodne z oznaczeniami:
– zabudowa usługowa, która została oznaczona symbolem – U
– tereny sportu i rekreacji, która została oznaczona symbolem – US
– obiekty handlowe o powierzchni ponad 2000 m kwadratowe, która została oznaczona symbolem – UC
– tereny mieszkaniowe, która została oznaczona symbolem – B
– tereny przemysłowe, która została oznaczona symbolem – Ba
– inne tereny zabudowane, która została oznaczona symbolem – Bi
– zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, która została oznaczona symbolem – Bp
– tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, która została oznaczona symbolem – Bz

POSIADASZ DZIAŁKE BUDOWLNĄ I CHCIAŁBYŚ JĄ SZYBKO SPRZEDAĆ? SKONTAKTUJ SIĘ

KUPIMY TWOJĄ DZIAŁKĘ – POZNAJ WYCENĘ

Działki rekreacyjne

[p] Najczęściej pod pojęciem ‘’działki rekreacyjnej” kryją się tak zwane ROD-y, czyli rodzinne ogródki działkowe. W Polsce cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem. Na takowych działkach istnieje możliwość budowania niewielkich budynków służących do czasowego wypoczynku.

W ewidencji gruntów i budynków, działki rekreacyjne oznaczone są jako:
– tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, które oznaczone zostały również symbolem – Bz.

Działki leśne

[p] Lasem nazywane są grunty leśne, które oznaczone są symbolem – Ls.
Uzyskanie zgody na rozpoczęcie inwestycji na takim terenie jest dość trudne. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych ograniczania ich przeznaczania na cele nieleśne.

 

Dopuszczalne jest stawianie budowli, które służą gospodarce leśnej lub bezpieczeństwu państwa, ewentualnie ochronę zdrowia. Jeśli chcemy przeznaczyć działkę na inne cele inwestycyjne,musimy uzyskać zgodę wydaną przez odpowiedni do tego organ.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY SPRZEDAŻĄ SWOJEJ DZIAŁKI?

Napisz na: nieruchomosci@solidex.com.pl lub zadzwoń: +71 757 55 12