Wezwanie do zapłaty z BEST- co zrobić, by pozbyć się zadłużenia?

BEST domaga się niezwłocznej spłaty długu, który zaciągnąłeś w innym banku? To możliwe, o ile Twoje niespłacone środki zostały przekazane, a dokładniej sprzedane do funduszu sekurytyzacyjnego. W tej sytuacji nie ma jednak znaczenia, gdzie dokładnie pożyczyłeś pieniądze ani jak się to stało. W tym momencie jesteś dłużnikiem danego funduszu i dostałeś wezwanie do zapłaty. Jak skutecznie rozwiązać ten problem?

BEST i inne fundusze sekurytyzacyjne – czym się charakteryzują i jaki mają prawa?

Fundusze sekurytyzacyjne takie jak BEST to podmioty zajmujące się wykupywaniem wierzytelności od banków. Poprzez odpowiednie działania dany fundusz gromadzi odpowiednie środki do nabycia danych wierzytelności, by dokonać ich windykacji lub obrotu w celu osiągnięcia zysków. Do głównych sposobów pozyskania ich jest wykup od banków, dystrybutorów energii czy operatorów sieci.

Oprócz BEST do innych często spotykanych funduszy sekurytyzacyjnych zaliczyć możemy także:

  • HOIST,
  • KRUK,
  • Intrum,
  • EOS.

Wysyłane przez nie pisma upominawcze – takie jak wezwanie do zapłaty, wysyłane jest w celu uregulowania należności przez dłużnika. Często jednak jest tak, iż wybierane przez fundusze wierzytelności znacznie przewyższają wartość danego mieszkania lub nieruchomości. Co zrobić aby pozbyć się tego zobowiązania?

Dlaczego bank sprzedaje wierzytelności w ręce innych podmiotów?

Banki na ogół mają określone standardy działania, które stosują w odpowiednich sytuacjach. Najczęściej w momencie braku spłat zadłużenia, mogą podejmować różne próby uzyskania spłat przez jakiś czas, na przykład poprzez ponaglenia czy inne środki. Jeśli jednak działania te nie będą skuteczne, mogą również zadecydować o tym, iż całe zadłużenie przekażą w ręce innych podmiotów za niewielki procent ich nominalnej wartości. Dlaczego banki tak chętnie pozbywają się niespłacanych zobowiązań? Ponieważ jest to dla nich zdecydowanie prostsza droga, niż dochodzenie do odzyskana tych należności. Stąd też sprzedawanie wierzytelności do funduszy nie jest rzadkością. Jeśli Ty również masz podobną sytuację, koniecznie podejmij skuteczne działania i nie czekaj na negatywny rozwój wydarzeń.

Dostałem wezwanie do zapłaty od BEST co robić?

W życiu mamy do czynienia z różnymi sytuacjami. Nierzadko problemem są długi, które mogą skutecznie spędzać sen z powiek. Wtedy niezbędne jest zmobilizowanie się i podjęcie odpowiednich działań. Szczególnie ważne jest to w sytuacji, w której posiadane zadłużenie jest naprawdę pokaźne, a nam brakuje środków na jego spłatę. Jednak również i w tej sytuacji możemy podjąć działania, które pozwolą wybrnąć z tej trudnej sytuacji.

Co zrobić, jeśli dług przerasta możliwości spłaty?

Jeśli dług wobec funduszu przerósł Twoje możliwości na tyle, iż jesteś gotowy sprzedać swoją nieruchomość, mamy skuteczne rozwiązanie, które pozwoli Ci pozbyć się tego problemu raz na zawsze. Dodatkowo to nic nie kosztuje. Jest to oddanie nieruchomości w ręce odpowiedniej firmy, która będzie sądzić się z wybranym funduszem sekurytyzacyjnym. Wystarczające w tym celu będzie przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z obciążającego długu, wykonane w ramach zbycia nieruchomości.

Przeniesienie prawa własności do nieruchomości w zamian za zwolnienie z zadłużenia

Przeniesienie prawa własności do danej nieruchomości w celu zwolnienia z zadłużenia obciążającego zadłużonego stanowi korzystną formę pozbycia się wierzytelności, z jednoczesnym zbyciem prawa do własności danej nieruchomości. Często jest to jedyne rozwiązanie, które pozwoli raz na zawsze pozbyć się zadłużeń.