Wezwanie do zapłaty od Hoist- jak postępować w takim przypadku?

Pod nazwą Hoist kryje się fundusz inwestycyjny, zajmujące się skupem długów od wierzycieli. W praktyce wygląda to tak, że klient, który otrzyma wezwanie do zapłaty od Hoist, staje się jego dłużnikiem. Choć tego typu anonse wzbudzają niepokój, należy przede wszystkim chłodno i bez emocji podejść do tematu, poszukując rozwiązań problemu.

Na jakich zasadach działa Hoist?

Hoist to zamknięty fundusz inwestycyjny, który zarabia na skupie wierzytelności. Współpracuje on między innymi z:

  • bankami,
  • firmami pożyczkowymi,
  • ubezpieczycielami,
  • podmiotami prywatnymi.

Odkupuje długi za pewną część ich wartości – zazwyczaj nie wyższą, niż 30% – po czym domaga się od dłużnika spłaty kapitału wraz z odsetkami. Dłużnik, w momencie przeprowadzenia transakcji cesji wierzytelności, staje się wierzycielem Hoist, pomimo iż kapitał pożyczał od innego podmiotu. Natomiast fundusz może w dalszym ciągu obracać zakupioną wierzytelnością bądź domagać się zapłaty od dłużnika.

Otrzymałem wezwanie do zapłaty z Hoist – co teraz?

Zdecydowana większość osób, które otrzymały wezwanie do zapłaty z Hoist, reaguje strachem, a czasami nawet paniką. Tymczasem na początek należy dokładnie zapoznać się z treścią otrzymanego pisma oraz dokumentami źródłowymi, w tym dokumentacją poświadczającą przeprowadzenie cesji wierzytelności. Nie należy natomiast dzwonić do funduszu, wysyłać kolejnych wiadomości czy nawet składać osobistych wizyt, celem wyjaśnienia sprawy. Niektórzy dłużnicy wysyłają również prośbę o rozłożenie płatności na raty, podanie czy wnioski o umorzenie długu. Niemniej jednak tego typu działania nie tylko nie przynoszą oczekiwanych efektów, lecz również odwlekają w czasie rozwiązanie sprawy. Zaciągnięty dług, wraz z odsetkami, nierzadko przekracza wartość mieszkania, domu czy innej nieruchomości. W głowie dłużnika rodzi się więc pytanie, jak spłacić zobowiązanie?

Pójść do sądu i…przegrać

Niektórzy dłużnicy, po otrzymaniu wezwania o zapłatę od Hoist, decydują się złożyć pozew w sądzie, zarzucając bezprawną windykację. Tymczasem w rzeczywistości tego typu fundusze działają zgodnie z obowiązującym prawem, dlatego klient niemal na starcie znajdzie się na przegranej pozycji. Należy także pamiętać o kosztach sądowych, jakie będzie musiał ponieść, w tym również honorarium prawnika, jeśli zamierza korzystać z jego pomocy. Alternatywnym rozwiązaniem wydają się negocjacje z funduszem, lecz w praktyce sprowadzają się one do rolowania długu – odsuwanie w czasie terminu spłaty powoduje, że odsetki rosną, przez co spłacamy coraz wyższe raty.

Rozważ sprzedaż nieruchomości i uwolnij się od długów

Osobom, które otrzymały wezwanie do zapłaty od Hoist, przyświeca tylko jedna myśl – jak uwolnić się od długu? Dobrym rozwiązaniem będzie sprzedaż nieruchomości, dzięki której można spłacić zadłużenie pieniędzmi uzyskanymi z transakcji. Znalezienie klienta tradycyjnymi metodami jest bardzo czasochłonne, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów, zwłaszcza że potrzebujemy pieniędzy niemal na już.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły transakcji – dowiesz się, na jakich warunkach i w jakim terminie możesz sprzedać nieruchomość, tak aby wreszcie móc uwolnić się od długu. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że oddanie nieruchomości to jedna z najskuteczniejszych oraz najszybszych metod, pozwalająca zaznać spokoju. Pamiętaj, że otrzymanie wezwania do zapłaty od Hoist nie musi wiązać się z koniecznością zaciągania kolejnych długów, aby spłacić zobowiązanie – wystarczy odsprzedać posiadaną nieruchomość.